فروش کاه

کوبیده شده با

دستگاه خرمنکوب مناسب برای دام های کوچک و برزگ کاه گندمموجود در انبار مربوط به استانهای خراسان شمالی شامل کاه بجنورد کاه اسفراین کاه آشخانه – کاه استان کرمانشاه شامل کاه قروه کاه دهگلان – کاه استان گلستان شامل کاه گنبد کاه کلاله _ کاه خراسان رضوی شامل کاه سبزوار کاه جوین  – کاه اردبیل شامل کاه دشت مغان – کاه کردستان شامل کاه سنندج میباشد همچنین خرید کاه در تهران و فروش کاه در تهران ما در مرکز فروش کاه اماده ارسال کاه به سراسر کشور میباشم تهیه کاه در حجم انبوه برای صادرات همچنین صادرات کاه به کشور های همسایه مانند قطر – امارات و … قابل توجه دامداران گرامی کاه های موجود در انبار با رطوبت زیر ده درصد و مناسب برای ماندارگاری تا بیشتر از یکسال میباشند

فروش کاه تهران

خواص کاه گندم

فروش کاه

کاه گندم

کاه گندم به عنوان اصلی ترین منبع تغذیه دام تقریبا در تمامی جیره های روزانه دام موجود میباشد و به عنوان یک مکمل غذایی عمل میکند کاه گندم به عنوان سالم ترین منبع غذایی دام بیشترین مصصرف را در بین سایر علوفه ها دارا میباشد

فروش کاه گنبد

کاه گندم
مقدار متوسط ​​ماده خشک، چربی خام، پروتئین خام و فیبر خام،
عصاره های نیتروژن و همچنین ADF، NDF، NFC، انرژی خام و
مواد معدنی زیادی مصرف می شود شامل کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم و سدیم است
کاه گندم در استان آذربایجان شرقی در جدول 4 نشان داده شده است.
ضريب تغيير ماده خشك كاه گندم به ترتيب 69/0 درصد و حداقل است
مقدار آن در مقایسه با ضریب تغییر ترکیبات دیگر اندازه گیری می شود
آن را با تجزیه و تحلیل تقریبی و طیف وسیعی از تغییرات ماده خشک نشان داد
1/939 تا 9663.9 گرم در هر کیلوگرم. به ترتیب فیبرهای خام و چربی
Crude با میانگین 373 و 14.9 گرم بر کیلوگرم بیشترین و کمترین
مقدار اندازه گیری شده از ماده خشک کاه گندم شامل می شود
داد.

فروش کاه خراسان شمالی

ضریب تغییر ترکیب شیمیایی تخریب تقریبی به جز
خاکستر خام برابر با 15.19 درصد کمتر از 12 درصد است
این غیر متعارف نیست ضریب تغییرات خاکستر خام
با توجه به روش های مختلف برداشت گندم در استان آذربایجان شرقی
که از طریق ترکیب، moor و das و در نهایت به آن انجام می شود
سطوح مختلف آلودگی کاه با خاک، دور از
انتظار نمی رود دامنه پروتئین خام و تغییرات چربی خام
به ترتیب 31.9 به 50.2 و 13.1 تا 16.4 گرم در کیلوگرم بود.
ضريب تغييرات NDF و ADF به ترتيب 7.89 و 78.7 درصد بود
و محدوده مقادیر NDF بین 1: 500 تا 755 و ADF از 385 بود
تا 3.523 گرم در هر کیلوگرم (2) (میانگین NFE و
NFC در کاه گندم 4،470 و 140.4 گرم در کیلوگرم بود

فروش کاه بجنورد

این اختلاف مربوط به حضور کربوهیدرات ها بود
(سلولز و hemicellulose و همچنین لیگنین) در بخش NFE. اظهار نظرکردن
مقدار NDF بالاتر تفاوت، تفاوت است
بین NFC و NFE نیز روشن است که
NFE متریک مناسب برای توصیف کربوهیدرات آسان است
نه به صورت عمده تنوع NFC بیشتر از NFE است
به طور عمده با تغییرات NDF در برداشت گندم ارتباط دارد. ضریب
تغییرات در انرژی خام در کاه گندم کم (15.3٪) و دامنه تغییرات
از ماده 4186-3644 کیلوگرم / کیلوگرم بود. اشتراک گذاری

 

فروش کاه مشهد

عناصر معدنی کمی اندازه گیری شده در ماده خشک کاه گندم
این مربوط به پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و سدیم است که متوسط ​​است
مواد در گرم به ترتیب 0/94 و 1/20، 4/30، 5/71، 14/95 قرار گرفته اند
خشک بود بالاترین ضریب تغییر عناصر عنصری
سدیم با 116 درصد و کمترین مقدار مربوط به عنصر کلسیم است
25.55٪.
ضریب همبستگی برخی از ترکیبات شیمیایی و مواد معدنی
شیوع کاه گندم با دیواره سلولی آن در جدول 5 نشان داده شده است
بوده است. در کاه گندم مانند یونجه ضریب همبستگی منفی است
بین NDF و پروتئین خام، خاکستر و تمام مواد معدنی معدنی
اندازه گیری به دست آمده است، که نشان می دهد که با افزایش NDF
در کاه گندم مقدار پروتئین خام و خاکستر و سپس عناصر
استفاده از مواد معدنی کاهش می یابد. بالاترین ضریب همبستگی بین
NDF و NFC معادل -0.95. ضریب همبستگی

فروش کاه کردستان

بین فسفر و منیزیم و سدیم 0.66 و 0.78 بود.
50 مجله علوم زراعی ایران، دوره 6، شماره 1، بهار 1393

جدول 4: تجزیه تقریبی نتایج تجزیه، دیواره سلولی، دیواره سلول hemicellulose دیواره سلولی، کربوهیدرات بدون چربی، انرژی خام (کیلو کالری در کیلوگرم)، و
محتوای مواد معدنی بسیار استفاده شده از کاه گندم در استان آذربایجان شرقی (گرم در هر کیلوگرم ماده خشك)
آمار مقاله
خشک
پروتئین
خام
چربی
خام
خاکستر
خام
الیاف
NDF خالص ADF NFC NFE Energy
سدیم پتاسیم پتاسیم P منگنز سدیم

فروش کاه کرمانشاه

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 شماره نمونه
4/30 14/95 0/94 1/2 5/71 3981 703/1 455 140/4 470/5 373 100/9 14/9 40/7 948/7 میانگین
1/20 4/50 1/09 0/83 1/41 125/6 55/47 30/85 51/9 18/98 20/02 15/32 0/75 4/85 6/56 انحراف استاندارد
27/91 30/2 116 0/69 24/65 3/15 7/89 6/78 36/9 4/03 5/37 15/19 5/06 11/92 0/69 (٪) تغییرات ضریب
7/24 23/85 3/51 3/07 9/33 4186 755 523/3 348 494/6 411 144/4 16/4 50/2 963/9 حداکثر محدوده 2/10 9/42 0/09 0 / 07 4/15 3644 500/1 385 75/98 421/6 322 77/1 13/1 31/9 939/1 دقیقه

جدول 5 ضرایب همبستگی برخی ترکیبات شیمیایی و عناصر معدنی (g / kg) با میزان دیواره سلولی (g / kg) کاه گندم در استان

فروش کاه همدان

آذربایجان شرقی
فسفر پتاسیم منیزیم سدیم کلسیم NFC خاکستر خالص چربی خالص پروتئین پروتئین دیواره سلولی
دیوار سلولی – – 0/47 -0/03 -0/25 -0/95 -0/14 -0/48 -0/24 -0/16 -0/25
پروتئین خام – – 0/13 0/24 0/33 0/28 0/62 0/46 0/4 0/42
چربی خام – – – 0/05 -0/08 0/32 0/24 0/23 -0/07 0/44
خاکستر خاکستر – – – – – 0/05 -0/27 0/15 0/51 0/37 0/39
NFC – – – – – 0/20 0/41 0/06 0/03 0/1
کلسیم – – – – – – 0/44 -0/18 -0/16 0/06
منیزیم – – – – – – – 0/55 0/25 0/6
سدیم – – – – – – – – 0/52 0/78
پتاسیم – – – – – – – – – 0/36
– – – – – – – – – – پ

فروش کاه خراسان رضوی

در جدول 6 مقادیر متوسط ​​ماده خشک، ترکیبات شیمیایی
اندازه گیری شده (چربی خام، پروتئین خام، فیبر خام) و محاسبه شده است
(NFE) و ADF، NDF، NFC و انرژی خام به عنوان

جهت سفارش با ما تماس بگیرید