فروش یونجه | قیمت یونجه | فروش یونجه دامی | یونجه دام

فروش یونجه

ترکیبات
ترکیب شیمیایی و مواد معدنی یونجه دوم (35 نمونه) و کاه گندم (26 نمونه) استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش های استاندارد
برای محاسبه پارامترهای آماری توصیفی و میانگین، از نرم افزار SAS و آزمایشگاهی استفاده شده است. نتایج به طور متوسط ​​نشان داد
پروتئین خام یونجه و کاه گندم به ترتیب 4/11 ± 6/158 و 40/4 ± 7/40 گرم در کیلوگرم ماده خشک به ترتیب با مقادیر جدول NRC
تفاوت های قابل توجهی مشاهده شد. تراکم فیبر غیر پروتئینی در یونجه و کاه گندم به ترتیب 32.22 ± 32.2 و 51.9 ± 160.4 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود
بود. تراکم دیواره hemicellulose در یونجه و کاه گندم به ترتیب 51.55 ± 347.5 و 45.5 ± 30.9 گرم در کیلوگرم بود

فروش یونجه

فروش یونجه

فروش یونجه خراسان رضوی

خشک شده بود که در چمن یونجه، تفاوت با داده NRC قابل توجه بود. غلظت کلسیم و فسفر در یونجه و کاه گندم 3.5 بود
± 9.9٪، ± 0.77 ± 1.71 ± 1.7 ± 0.72 ± 1.28 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. با توجه به تفاوت های قابل توجهی در ترکیب شیمیایی
مواد افزودنی مواد معدنی مواد غذایی مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی با جداول استاندارد استاندارد مواد غذایی NRC با مطالعات تکمیلی توصیه می شود
جداول لیست برای ترکیبات شیمیایی و عناصر معدنی برای تهیه غذاهای متعادل در منطقه استفاده می شود.

فروش یونجه گنبد

کليدواژگان: استان آذربايجان شرقي، يونجه، كاه گندم

مقدمه 5 4 3 2 1
در بسیاری از کشورها، ارزیابی تغذیه گیاهان مورد استفاده در
تغذیه دام در طی سال های گذشته و امروز، با
مقادیر استانداردهای تغذیه ای را که شامل برخی از آنها است، ارائه دهید
خواص شیمیایی و مصرف کم و زیاد مواد معدنی
سطح سمی آنها کامل است. این استانداردها مطابق با
پیشرفت در علم دامداری تجدید نظر شده است
و برای ارائه برنامه های توسعه کشاورزی به دولت ها
دامداری به تنظیم رژیم های متعادل کمک می کند.
توسعه مدرن و پایدار در حیات وحش کشور و پس از آن بهبود تولید
محصولات دام برای مطالعات جامع تغذیه حیوانات در مناطق مختلف
کشور و دام های هر منطقه وابسته هستند. تا کنون در جداول ایران
استانداردهای رژیمی برای حیوانات خانگی منتشر نشده است. اغلب مورد استفاده قرار می گیرد

فروش یونجه تهران

1، 2، 3 و 4 – دانشیار، استاد، استادیار و استاد گروه علوم انسانی، دانشکده
کشاورزی، دانشگاه تبریز
(ایمیل: Mehrzad.hossein@gmail.com: مسئول تأیید اعتبار (* –
5 – استاديار گروه علوم دامي دانشگاه تهران
این جداول در فرمول بندی رژیم های متعادل برای حیوانات خانگی هستند
کدام، در بیشتر موارد امروزه مرجع خوبی است
و بیش از اطلاعاتی که در استانداردهای تغذیه گزارش شده است
) و مشاوره تحقیقات کشاورزی و مواد غذایی 6 مشاوره تحقیقات ملی (NRC
)

فروش یونجه خراسان شمالی

AFRC، و غیره، اگر چه استفاده از این جداول در 7
بعضی چیزها ممکن است مفید باشد، اما با استفاده از این جداول به خاطر
بسیاری از عوامل متنوع (مرحله بلوغ، گونه ها و گونه ها، ویژگی ها
شرایط زراعتی و آب و هوایی، مراحل برداشت و نگهداری و ترکیبات ضد عفونی
غذا) که بر کیفیت و ارزش غذایی غذا تأثیر می گذارد
و می تواند خطاهای شدید در عرضه مواد را ایجاد کند
مواد غذایی مورد نیاز در حیوانات (5، 9، 20 و 21) (
مرحله رشد مهمترین عامل موثر بر ترکیب و ارزش غذایی علوفه مرتعی است
است. افزایش سن گیاه، میزان نیاز به ساختن بافت ها
بنابراین افزایش مقدار کربوهیدرات در ساختمان اصلی
(مانند سلولز و همی سلولز) و لیگنین (10) (با افزایش
سن گیاه محتوای پروتئین آن را کاهش می دهد، از این رو رابطه معکوس دارد

فروش یونجه کرمانشاه

ششمین شورای پژوهشی ملی
7- انجمن تحقیقات مواد غذایی کشاورزی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
45-53، 1393 بهار، 1 شماره، 6 جلد
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
جلد 6، شماره 1، بهار 2014، ص. 45-53
46 مجله علوم زراعی ایران دوره 6، شماره 1، بهار 1393
پروتئین بین پروتئین و فیبر در یک گونه گیاهی وجود دارد. با افزایش
سن گیاه مقدار عناصر معدنی را در آن کاهش می دهد. بازتاب
این در مورد کاهش پتاسیم، کلسیم و فسفر و بسیاری از عناصر است
این زباله است که موازی با کاهش کل خاکستر علوفه است

فروش یونجه کردستان

(4، 8 و 16). مقدار کلسیم، فسفر و منیزیم گزارش شده است
گونه های یونجه همدانی در دو سال متوالی در چهار کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند
تفاوت زیادی وجود ندارد، اما در پنج مرحله رشد در هر
چین اختلاف معنی داری وجود دارد (3) (Tabatabai et al
(5) تأثیر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی یونجه همدانی در چین
دومین مورد بررسی شد و نتیجه گرفت که با پیشرفت مرحله رشد
مقدار ماده خشک افزایش می یابد و مقدار آن از 18.18٪ قبل است
گلابی در مرحله گلدهی به میزان 27.1٪ می رسد. خاص و
همکاران (10)، ارزش غذایی، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم
یونجه را در مراحل مختلف رشد با استفاده از سنجاب رشد دهید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *